Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,                                                                                 składamy  wiosenne życzenia,
                        aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
                 i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
               Ale przede wszystkim
                                                                                                umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu                                                                                                       i napełniła serca radością, nadzieją i miłością.

                                          

                                Zarząd Fundacji, Pracownicy oraz Podopieczni

 

                                                                                             

 

 

 

Fundacja Społeczno - Charytatywna "Pomoc Rodzinie i Ziemi" w Toruniu została powołana w celu niesienia pomocy dzieciom ciężko i nieuleczalnie chorym.

W zakres działalności Fundacji wchodzą:

  •  Hospicjum domowe dla dzieci terminalnie i przewlekle chorych /pełna opieka paliatywna w domu chorego dziecka/,
  •  Stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II.