Fundacja Społeczno - Charytatywna "Pomoc Rodzinie i Ziemi" w Toruniu została powołana w celu niesienia pomocy dzieciom ciężko i nieuleczalnie chorym.

W zakres działalności Fundacji wchodzą:

  •  Hospicjum domowe dla dzieci terminalnie i przewlekle chorych /pełna opieka paliatywna w domu chorego dziecka/,
  •  Stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II.